Savjetovalište za roditelje

Savjetovalište za roditelje funkcionira prema dogovoru roditelja sa svakim od stručnih suradnika – ovisno o temi i potrebama roditelja. Telefonski (01/3836 - 469) se dogovorite sa stručnim suradnikom kada biste došli na razgovor i koja će biti tema.

Neke od najčešćih tema savjetovanja s psihologom su razvojni status i razvojne potrebe djeteta, primjerenost odgojnih postupaka u obitelji, posebne potrebe djeteta - prolazna, povremena ili trajna emocionalna stanja i/ili reakcije djeteta – razvojne faze (prkos, negativizam, ljubomora i sl.), postupci kod narušenih obiteljskih odnosa – razvod roditelja, tugovanje u djece i sl.

Roditelji su u mogućnosti s logopedinjom razgovarati o svim temama vezano uz komunikacijski i jezično-govorni razvoj predškolskog djeteta posebno ako postoji zabrinutost vezano uz taj aspekt djetetovog razvoja. U dogovoru s roditeljima logopedinja kreira najbolju strategiju vezano uz poticanje jezično-govornog razvoja koja uključuje savjetovanje, uključivanje djeteta u logopedski tretman u vrtiću, preporuka za dodatnom podrškom i tretmanima izvan vrtića.

Zdravstveno savjetovalište je podrška roditeljima pri donošenju odluka vezanim uz pravilan rast i razvoj, njegu djeteta i jačanje otpornosti dječjeg organizma. Tu će se dogovoriti mjere i postupci u slučaju specifičnih zdravstvenih potreba: posebne potrebe u prehrani, poteškoća vezanih uz kronična oboljenja, preosjetljivosti dječjeg organizma.


Ispiši stranicu