Upravno vijeće

Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15) Dječji vrtić MATIJE GUPCA kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad.

Dnevni red, vrijeme održavanja sjednica Upravnog vijeća:Informacije o načinu rada Upravnog vijeća:Dječji vrtić MATIJE GUPCA ima prostorno- tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi. Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na e-mail:vrtic-matijegupca@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva najkasnije 4 sata prije početka sjednice.

Dječji vrtić MATIJE GUPCA nije dužan osigurati neposredan uvid u svoj rad kada se radi o pitanjima u kojima se po zakonu javnost mora isključiti, odnosno ako se radi o informacijama za koje postoje ograničenja prava na pristup sukladno čl. 15 i 16 Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13,85/15).Ispiši stranicu